ulotek

Działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami jako czyn nieuczciwej konkurencji w reklamie.

Reklama zewnętrzna
Author: Playing Futures: Applied Nomadology
Source: http://www.flickr.com
Rywalizacja uważana jest w ekonomii za podstawę niezależnego rynku. Nie oznacza to jednakże że każde konkurencyjne zachowanie sprzyja rozwojowi nieograniczonego rynku. Zdarzają się bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona rywalizacji zagrażają lub naruszają rozwój nieograniczonego rynku. Stąd istnieje potrzeba ochrony niezależnego rynku przed takimi szkodliwymi czynami.