prywatnej

Charakterystyka obecnie popularnych kierunków na uniwersytetach

Wykład
Author: Fabrice Florin
Source: http://www.flickr.com
Aktualnie w Polsce na uczelnie wyższe wybiera się duża liczba młodych ludzi. Można powiedzieć, że powszechność podejmowania studiów jest aktualnie wyższa niż kiedykolwiek. Na tak znaczne zapotrzebowanie odpowiadają uczelnie wyższe. Odpowiedź ta odzwierciedla się między innymi w ofercie uczelni pod względem kierunków.