Szkolenia z zarządzania czasem

Jak być dobrym managerem?

właściciel firmy
Author: Mike Wolpert
Source: http://www.flickr.com
Każde przedsiębiorstwo składa się z pracowników podzielonych częstokroć na podgrupy zadaniowe. Tymi grupami winni kierować managerowie, czyli - kierownicy. Dobrze jeśli kierownik ma przyrodzone umiejętności przywódcze to znaczy takie cechy które umożliwiają skutecznie dokonywać zadania nałożone na kierownika przez zwierzchnika z jednej strony a spełniać wyczekiwania podwładnych z drugiej strony. Jednym słowem współczesny manager winien być kombinacją Napoleona z psychologiem. Niekiedy cała komplikacja polega na tym, ażeby we właściwym momencie stać się adekwatnym wcieleniem. Dobry manager musi także potrafić zbudować zaufanie.