Słowacja

Odnośnie tego, że polecane jest nauczyć się słowiańskich języków

nauka języków obcych
Author: Laurie Sullivan
Source: http://www.flickr.com
Większość wygląda na kraje zachodnie, wyjeżdża tam i uczy się języków germańskich czy romańskich, mnie zaś ludzi sięga wzrokiem bliżej, gdzie nie trzeba nawet wytężać wzroku, ażeby zobaczyć naszych bliższych sąsiadów. Mowa o państwach, w których posługują się, tak jak my, językiem z grupy języków słowiańskich. Które to kraje i dlaczego warto się im lepiej przyjrzeć, a może i zacząć uczyć się jednego ze słowiańskich języków?