Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/pugliaemigrazione.it/includes/menu.inc).

Choroby zawodowe, wypadki przy pracy i zwolnienia grupowe - uzupełnij wiedzę na temat własnych praw.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę przedstawioną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Choroba zawodowa to m.in. ołowica, zatrucie substancją chemiczną, astma oskrzelowa, choroba popromienna, przewlekłe choroby układu ruchu, zespół rowka nerwu łokciowego, ubytek słuchu spowodowany hałasem, gorączka metaliczna.

Pracownik podczas jazdy wózkiem widłowym
Author: Naval Surface Warriors
Source: http://www.flickr.com
Ogólnie choroby zawodowe można opisać jako choroby, które powstały wskutek wpływu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Powstają najczęściej podczas stałego przebywania w niedogodnej pozycji ciała, regularnego wykonywania forsownych ruchów lub ciągłego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pracownika lub byłego pracownika oraz jej rozpoznanie powinno nastąpić w trakcie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w tym wpływie.

Z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy możemy wystąpić o świadczenia takie jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych bądź zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Wszystkiego tego można dokonać w przychodni: portal.

Uprzedź grypę!
Author: Bird&Co Sp. z.o.o.
Source: Bird&Co Sp. z.o.o.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który natychmiastowo powinien przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Zespół ustala również czy do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą i przedstawia umowny czas pracy poszkodowanego. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub (patrz www.jwp.pl) długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie lub renta. Badania takie wykonują różni lekarze: kliknij w to. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy obowiązują przepisy art. 15 ustawy emerytalnej.

Będziemy zobowiązani za wszelkie komentarze z www (https://krevetki.pl/blog/). Są one dla nas ważne, gdyż uświadamiają nam, czy nasze teksty trafiają do czytelników i jak bywają postrzegane.

W danej ustawie znajdziemy również informację dotyczącą podstawy wymiaru emerytury.

Pracodawcy zatrudniający minimum 20 osób nie mogą zwolnić pracowników, wręczając im po prostu wypowiedzenia, jeśli przyczyna redukcji jest po stronie pracodawcy. Zanim to nastąpi, pracodawca powinien przeprowadzić procedurę przewidzianą w ustawie o zwolnieniach grupowych. Pracownicy korzystają wtedy z korzyści jakie niosą zwolnienia grupowe. Przedsiębiorcy rozwiązujący umowę o pracę z pracownikami, w czasie zwolnień grupowych, muszą wypłacić im odprawę pieniężną. Odprawa wypłacana może być z puli przeznaczonej na fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca powinien również uregulować wszystkie inne płatności takie jak np. wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za niewykorzystany urlop.